Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
Drukuj
A A A

Plac budowy

 
 
 
 

Zasilanie placu budowy zazwyczaj wykonuje się z przyłącza docelowego. Jeśli jednak zależy Ci na czasie, a czas wykonania przyłącza jest dla Ciebie zbyt długi, możesz wystąpić z wnioskiem o zasilanie tymczasowe. Instalację realizujesz we własnym zakresie, a my, na podstawie Twojego wniosku, podłączamy ją do sieci.

Aby przyłączyć się do sieci, należy podpisać umowę o przyłączenie ze swoim najbliższym dystrybutorem energii oraz zrealizować warunki przyłączenia. 

 

 

 

 

 

 

Zasilanie placu budowy zazwyczaj wykonuje się z przyłącza docelowego. Jeśli jednak zależy Ci na czasie, a czas wykonania przyłącza jest dla Ciebie zbyt długi, możesz wystąpić z wnioskiem o zasilanie tymczasowe. Instalację realizujesz we własnym zakresie, a my, na podstawie Twojego wniosku, podłączamy ją do sieci.

Co to jest prowizorka budowlana?

 

Aby przyłączyć się do sieci Grupy TAURON, należy podpisać umowę o przyłączenie ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. oraz zrealizować warunki przyłączenia. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych. Warunki przyłączenia to wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej (stanowią one integralną część zawartej umowy).

Wysokość opłat za przyłączenie do sieci zależy m.in. od grupy przyłączeniowej, do której podmiot został zakwalifikowany w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz, U. 2007 r., nr 93 poz. 623).
 

Określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

 
Procedura przyłączenia obiektu do sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorcy do sieci. Aby właściwie wypełnić druk wniosku, należy przygotować następujące dane:
 • Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek)
 • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, altana, plac budowy itp.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową
 • Wielkość mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny może być np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.) lub umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). Na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia wystarczające będzie złożenie oświadczenia o posiadanym tytule prawnym. Dla Twojej wygody przygotowaliśmy druk „Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do obiektu na potrzeby uzyskania warunków przyłączenia”, który dostępny jest w Punktach Obsługi Klienta, podobnie jak wniosek o przyłączenie do sieci. Dokumenty należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. Do wniosku należy dołączyć:

 • Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu – mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia)
Wypełniony wniosek wraz z powyższymi załącznikami należy przesłać do najbliższej względem przyłączanego obiektu placówki TAURON Dystrybucja S.A. lub zanieść osobiście do najbliższego Punktu Obsługi Klienta.
 
Co w przypadku przekroczenia przewidywanego terminu rozpoczęcia poboru energii zdeklarowanego na wniosku?

Warunki przyłączenia

Na podstawie kompletnego wniosku przygotowane zostaną warunki przyłączenia dla obiektu oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Dokumenty dostarczane są do wnioskodawcy drogą pocztową. Można również odebrać je osobiście, co należy zgłosić przy składaniu wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Zawarcie umowy o przyłączenie

Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci i ich zaakceptowaniu należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W tym celu należy skontaktować się z TAURON Dystrybucja i umówić się na osobiste spotkanie. Do zawarcia umowy o przyłączenie wymagane jest potwierdzenie posiadanego tytułu prawnego do przyłączanego obiektu. Obustronnie podpisana umowa o przyłączenie do sieci jest podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci.

Realizacja umowy o przyłączenie

Po obustronnym podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci strony przystępują do realizacji obowiązków umownych. Czas realizacji prac jest zależny od wielu czynników i wynosi od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

Przyłączenie placu budowy do sieci i uruchomienie przyłącza

Fizyczne przyłączenie obiektu do sieci następuje po zrealizowaniu wszystkich obowiązków stron wynikających z umowy o przyłączenie do sieci, czyli:
 • Realizacji prac budowlano-montażowych po stronie TAURON Dystrybucja
 • Wykonaniu instalacji odbiorczej w przyłączanym obiekcie
 • Wniesieniu opłaty za przyłączenie
 • Zgłoszeniu gotowości instalacji do odbioru

Uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia następuje po:
 • Zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej
 • Zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego