Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 
Region:Górny Śląsk|zmień

Mały trójpak energetyczny

W dniu 11 września 2013 roku weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego, zwana również małym trójpakiem, która ma na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do standardów europejskich w kwestii wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz do wymagań Unii Europejskiej, zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. Na tej stronie dowiesz się na czym polegają zmiany, a także jak wpłyną na Ciebie.

 

Jakie zmiany wprowadził mały trójpak energetyczny?

 • Termin odbiorcy wrażliwego
 • Dodatek energetyczny
 • Zmianę zasad przyłączania mikroinstalacji

 

Mały trójpak energetyczny

 
 
 
 

Czym jest mały trójpak energetyczny?

Mały trójpak jest to aktualizacja Prawa energetycznego, której założeniem jest stymulowanie wzrostu konkurencji na polskim rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego, a także wdrożenie przepisów unijnych promujących wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Celem nowelizacji jest również stworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz promowanie działań prokonsumenckich.

Jakie zmiany wprowadził mały trójpak energetyczny?

W nowelizacji położono szczególny nacisk na odnawialne źródła energii – osoby fizyczne, które chcą produkować energię z OZE we własnym gospodarstwie domowym, będą mogły wprowadzać na rynek energetyczny i sprzedawać prąd po cenie stanowiącej 80% średniorocznej kwoty sprzedaży z poprzedniego roku. Ponadto powstał termin „odbiorcy wrażliwego”, który może liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu energii, jeżeli posiada dodatek mieszkaniowy.

Komu przysługuje dodatek energetyczny?

Od 1 stycznia 2014 roku przysługuje on odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobom, które otrzymują dodatek mieszkaniowy. Ta forma zapomogi ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Co zrobić, aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Chcąc otrzymać dodatek energetyczny musisz:

 • Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
 • Złożyć wniosek o dodatek energetyczny i załączyć do niego umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
 • Mieszkać w miejscu dostarczania energii elektrycznej
 • Być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Dodatek energetyczny nie przysługuje Ci, jeżeli:

 • Nie masz ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego
 • Nie mieszkasz w miejscu dostarczania energii elektrycznej
 • Nie jesteś stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi w skali roku nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, która ogłaszana jest 31 marca każdego roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Od 1 stycznia 2014 roku wysokość dodatku energetycznego wynosi:

 • 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
 • 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
 • 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Ile wynosi roczny limit zużycia energii elektrycznej?

Roczny limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
 • 900 kWh  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną
 • 1250 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
 • 1500 kWh dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

W jakim terminie wypłacane jest świadczenie?

Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest styczeń, w którym świadczenie wypłacane jest do 30.01 danego roku.

Co dołączyć do wniosku o dodatek energetyczny?

Do wniosku musisz dołączyć:
 • Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, jej oryginał należy przedłożyć do wglądu
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł albo zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Gdzie należy złożyć wniosek o dodatek energetyczny?

W Urzędzie Gminy.

Kto zajmuje się wypłatą dofinansowania?

Dodatek energetyczny będzie przyznawany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wypłatą dofinansowania zajmą się gminy, które na ten cel otrzymają dotację z budżetu państwa.