Edukacja

Sprawdź możliwości na platformie Bezpieczniki TAURONA

„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to program edukacyjny na temat bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych. W ramach programu przygotowaliśmy multimedialną platformę Bezpieczniki TAURONA zawierającą materiały edukacyjne dla nauczycieli, gry i zabawy dla uczniów oraz inspiracje do wspólnego eksperymentowania w domu i poradnik dla rodziców.

Zależy nam na tym, aby wiedza o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej nie napotykała na żadne bariery. Dlatego wszystkie filmy edukacyjne dostępne na platformie przygotowaliśmy także w wersjach dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnościami: z językiem migowym, audiodeskrypcją i napisami. Dzięki temu mogą z nich korzystać również Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, szkoły specjalne i integracyjne.

Dla szkół specjalnych zgłoszonych do programu przygotowaliśmy także serię wyjątkowych zajęć edukacyjnych, których scenariusz został zmodyfikowany w taki sposób, aby odpowiedzieć na możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami. Zespół naukowców „Bezpieczników TAURONA” odwiedził m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dąbrowie Górniczej, czy też Ośrodek RAFA dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Wodzisławiu Śląskim. W pokazach edukacyjnych udział wzięło ponad 400 dzieci z niepełnosprawnościami.


Sprawdź