Podłączenie krótkotrwałe

Potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni?
Sprawdź jak to zrobić.

Przyłączenie do sieci realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne, jeśli chcesz podłączyć prąd.
 

Dobre rozwiązanie na krótki okres czasu.

Potrzebujesz zasilania w energię elektryczną na okres krótszy niż 90 dni? Np. dla cyrku lub wesołego miasteczka?
Planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu?

Możesz skorzystać z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.
Co zrobić, aby zrealizować podłączenie krótkotrwałe?

Wystarczy, że złożysz wniosek o podłączenie krótkotrwałe, który możesz pobrać tutaj.

Do uzupełnienia druku potrzebne są następujące dane i informacje:

Imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy Pełne dane adresowe NIP - dla wniosków składanych przez firmy Telefon kontaktowy Moc przyłączeniowa Godziny poboru energii elektrycznej (jeżeli pobierana wielkość mocy jest różna w różnych godzinach, to należy podać wielkość mocy w odpowiadających im okresach czasu) Datę i godzinę załączenia oraz odłączenia Dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic) Ilość punktów poboru Oświadczenie o stanie technicznym instalacji

Do pobrania:

Wniosek o podłączenie krótkotrwałe

Wniosek WPK

Dostarcz wniosek:

Wniosek możesz przesłać:
pocztą na wskazany we wniosku adres - co najmniej 16 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia, skan za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany we wniosku - co najmniej 14 dni przed datą planowanego podłączenia krótkotrwałego,  złożysz bezpośrednio w POK - na co najmniej 6 dni roboczych przed podłączeniem.

Opłata za podłączenie krótkotrwałe

Wysokość pobieranej opłaty za podłączenie zależna będzie od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Opłata wyznaczana będzie jako iloczyn stawki opłaty wg VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.​​

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl