Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Podłączenie krótkotrwałe

Potrzebujesz zasilania energią elektryczną na okres krótszy niż 90 dni?
Sprawdź jak to zrobić.

Przyłączenie do sieci realizuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiamy wskazówki, które będą dla Ciebie pomocne, jeśli chcesz podłączyć prąd krótkotrwale.
 

Dobre rozwiązanie na krótki czas

Potrzebujesz zasilania energią elektryczną na okres krótszy niż 90 dni? Np. dla cyrku lub wesołego miasteczka?
Planujesz organizację imprezy plenerowej, np. koncertu?

Możesz skorzystać z szybkiego dostępu do energii elektrycznej poprzez krótkotrwałe podłączenie do sieci.
Co zrobić, aby zrealizować podłączenie krótkotrwałe?

Wystarczy, że wypełnisz WPK - Wniosek o podłączenie krótkotrwałe i dostarczysz go do nas.

Do uzupełnienia druku potrzebujesz:

Imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy Pełne dane adresowe NIP - dla wniosków składanych przez firmy Telefon kontaktowy Moc przyłączeniowa Godziny poboru energii elektrycznej (jeżeli pobierana wielkość mocy jest różna w różnych godzinach, to należy podać wielkość mocy w odpowiadających im okresach czasu) Datę i godzinę załączenia oraz odłączenia Dokładny opis miejsca podłączenia (opis, mapka lub szkic) Ilość punktów poboru Oświadczenie o stanie technicznym instalacji

Do wypełnionego wniosku WPK dołącz obowiązkowo:

Harmonogram poboru energii elektrycznej (wymagany w przypadku rozliczenia według harmonogramu),
OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji
Szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych,
Wniosek o zawarcie krótkotrwałej umowy kompleksowej ryczałtowej dotyczącej energii elektrycznej.


Jak możesz dostarczyć wniosek? 

Wniosek możesz dostarczyć do nas:

osobiście - w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON Dystrybucja S.A. Wniosek złóż co najmniej 6 dni roboczych przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,

elektronicznie - na adres mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl Zeskanowany wniosek wraz z załącznikami możesz przesłać co najmniej 14 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia,

korespondencyjnie - na adres: TAURON Dystrybucja S.A., Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice. Wniosek prześlij co najmniej 16 dni przed datą planowanego krótkotrwałego podłączenia.

Opłata za podłączenie krótkotrwałe

Wysokość pobieranej opłaty za podłączenie zależy od wysokości wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Opłata jest iloczynem stawki opłaty wg VI grupy przyłączeniowej dla podłączenia do istniejącej sieci oraz wnioskowanej wielkości mocy przyłączeniowej.​​

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl