Kalkulator oszczędności

Sprawdź, ile możesz oszczędzić po zmianie sprzedawcy prądu na TAURON.
   

* Podane ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Prezentowane ceny dotyczą wyłącznie sprzedaży energii elektrycznej. Aby otrzymać koszt usługi kompleksowej należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.

1. Kwota oszczędności stanowi różnice pomiędzy cenami sprzedaży prądu i opłaty handlowej, którą podał Klient a cenami i opłatą handlową, wynikającą z produktu którą wybrał Klient w Tauron.
2. Wysokość oszczędności została wyliczona orientacyjnie z uwzględnieniem podanych danych przez Klienta. W przypadku zmiany danych, kwota oszczędności ulegnie zmianie.
3. Powyższa informacja nie jest ofertą, przyrzeczeniem oszczędności, ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.
4. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień bieżący.