Dopasuj ofertę do potrzeb firmy

Wybierz oferty

Możesz wybrać maksymalnie 2 oferty

Wybierz taryfę z listy

Podsumowanie

Wybrana oferta

Usługa dodatkowa:
brak

Usługi dodatkowe:

 
Cena za MWh:

Cena za MWh:

 

Wybrana oferta:

 

Ceny przy umowie na 2 lata.

Stawka stała dla obszaru Górnego Śląska. Opłata habdlowa dla pozostałych obszarów:

Stawka stała dla obszaru Górnego Śląska.
Opłata habdlowa dla pozostałych obszarów:

21,00 zł / m-c
(e-faktura / faktura papierowa)

Usługi dodatkowe:

zł / m-c
(e-faktura / faktura papierowa)