Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia konkursowego

Do 20 stycznia 2019 r. telefonicznie poinformujemy Laureatów o wygranej.