Aktualności

Ciepło z miejskiej sieci zamiast kopciuchów

O ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla rocznie mniej i około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze – to wymierne korzyści Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) realizowanego na terenie ośmiu miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Program jest częścią projektu Grupy TAURON pn. „Oddychaj Powietrzem”. Łączna wartość środków przewidzianych na realizację PLNE to około 250 mln zł!

Przyczyną smogu w Polsce jest w 80 procentach tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających żadnych norm emisji spalin. Najlepszym sposobem wyeliminowania problemu smogu jest zmiana ogrzewania na ekologiczne, czyli takie, które najmniej wpływa na środowisko. Takim ogrzewaniem jest bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez TAURON Ciepło.

Realizowany przez TAURON Ciepło Programu Likwidacji Niskiej Emisji ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

30 sierpnia br. w Katowicach doszło do podpisania umowy TAURON Ciepło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE).

– W ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji, prawdopodobnie największego w skali regionu przedsięwzięcia tego rodzaju, do 2022 roku TAURON Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją tj.: w Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach. W perspektywie oznacza to roczną redukcję ponad 50 tys. ton dwutlenku węgla oraz około 250 ton mniej pyłów zawieszonych w atmosferze. Dzięki budowie lub modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Programu, powstanie ponad 100 km nowoczesnych sieci preizolowanych – powiedział Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację PLNE to około 250 milionów złotych, z czego wartość dofinansowania z WFOŚiGW wyniesie ponad 141 milionów złotych. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności. Przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku TAURON Ciepło złożył wnioski o dofinansowanie Programu Likwidacji Niskiej Emisji w ramach Działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

TAURON już od pięciu lat angażuje się w działania edukacyjne, które wskazują na zagrożenia z tytułu niskiej emisji. Swoim klientom oferuje alternatywę w postaci ciepła sieciowego. Ekologiczne, bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez TAURON Ciepło to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej, oznacza bowiem mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery w każdym z miast.

W sierpniu br. spółka rozpoczęła inwestycję przyłączeniową w ramach PLNE w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej – prowadzoną jednocześnie przy okazji remontu ulicy realizowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu.

Aktualności

Czytaj 15.12.2017

Zapraszamy do Wrocławia!

Czytaj 15.12.2017

Wawel i Pieskowa Skała zagrożone niską emisją

Czytaj 15.12.2017

Ciepło z miejskiej sieci zamiast kopciuchów