Dla mediów

Jak pokazują badania, z roku na rok Polacy biorą coraz większą odpowiedzialność za jakość życia w lokalnych społecznościach, zwanych czasem „małymi ojczyznami”. Wzrost zainteresowania najbliższą okolicą przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i czystsze powietrze.

Mimo że coraz częściej zgłaszane są przypadki palenia śmieciami, to problem wciąż istnieje, i to poważny. Szacuje się, że dotyczy ok. 1/3 gospodarstw domowych. Stąd też bardzo ważne okazuje się edukowanie ludzi, ciągłe przypominanie o istocie zadbania o wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko.

W wielu przypadkach sama edukacja nie wystarcza, bywa też na nią za późno, i należy podejmować bardziej zdecydowane kroki. W kraju, w którym od kilkudziesięciu lat skarżenie się władzy było uważane za donosicielstwo, bardzo ciężko za jednym zamachem dokonać zmiany mentalnościowej. Ludzie jednak muszą zrozumieć, że nie ma innego wyjścia, ponieważ chodzi o zdrowie i życie: nich samych i ich bliskich, teraz i w przyszłości. Dlatego tak ważne są działania i kampanie społeczne podejmowane przez samorządy i organizacje pozarządowe (tzw. NGO-sy), które promują właściwe, proobywatelskie postawy, zachęcając do informowania o przypadkach palenia śmieciami. Zgłaszając taki przypadek, pozostajemy anonimowi, a podjęta interwencja przez straż miejską czy policję w przyszłości może wpłynąć na statystyki: znacznie obniżyć niską emisję i znacząco poprawić jakość powietrza w naszej okolicy.

Interwencje obywatelek i obywateli oraz konkretne działania i kary ze strony służb publicznych powodują wzrost świadomości społecznej i pobudzają wspólną odpowiedzialność za środowisko. Dzięki promowaniu takich postaw ludzie coraz częściej solidaryzują się i coraz odważniej przeciwstawiają się patologicznemu zjawisku palenia śmieci, które z roku na rok staje się społecznym wstydem i śmiercionośnym, bezmyślnym egoizmem coraz mniejszej grupy osób.

Skarga na kopcący piec sąsiada - donos i obowiązek


OPRACOWANE NA PODSTAWIE
– http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/smog-dzialania-rzadu-i-samorzadow-na-rzecz-walki-z-zanieczyszczeniami,706219.html
– https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/smog-zadania-rzadu-i-samorzadu/