Dla mediów

Trzy lata temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Wskazano w nim, że główną przyczyną powstawania smogu jest niska emisja pochodząca z pieców w mieszkaniach (82–92,8%). Za to według różnych danych zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa) regularnie odpowiadają za trucie powietrza nawet w 10%.

Istotnym argumentem przeciwstawianym powyżej wymienionym wartościom procentowym jest fakt, że smog ma charakter punktowy i dotyczy przede wszystkim miast. Ten sam raport wskazuje na przykładzie Warszawy, że emisja liniowa w 2011 roku była odpowiedzialna w 63% za stężenie pyłów zawieszonych PM10. Inne źródła podają, że po wprowadzeniu pakietu antysmogowego w Krakowie wykazano, że zanieczyszczenia komunikacyjne są w 1/3 odpowiedzialne za wywołanie smogu w mieście. Ciężko zatem „uśrednić” problem w skali całego kraju – stężenie szkodliwych substancji może się różnić diametralnie nawet na niewielkim obszarze miasta, zależnie od natężenia ruchu czy pory roku.

Emisja liniowa to w 7% tzw. dymienie z rur, ale należy pamiętać też o innych zanieczyszczeniach pochodzących z samochodu, jak pył z klocków hamulcowych. Natężony ruch wywołuje też pylenie wtórne, czyli wzbijanie w ruch tego, co leży na jezdni.

W metropoliach o mocno rozwiniętej infrastrukturze postanowiono walczyć z samochodami szczególnie w centrach miastach, m.in. przez wprowadzanie wysokich opłat za parkowanie. Gdy tylko jest to możliwe, zachęca się społeczeństwo do korzystania z miejsc typu park & ride, czyli parkingów na obrzeżach miast, a następnie transportu publicznego. Samorządowcy zachęcają do przemieszczania się komunikacją miejską z zasady, a jeśli tylko to jest możliwe – do przesiadania się na rower lub pójścia pieszo.
ŹRÓDŁO
– Raport NIK: Informacja o wynikach kontroli – Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami (1.12.2014), dostęp on-line: www.nik.gov.pl (29.03.2017).
– Skąd się bierze smog i jak bardzo winne są auta? [w:] Transport-Publiczny.pl, dostęp on-line: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/skad-sie-bierzesmog-i-jak-bardzo-winne-sa-auta-53970.html(29.03.2017). Palenie śmieciami. Dlaczego Polacy to robią?