Dla mediów

Program Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE) ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach. 

Ekologiczne, bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez TAURON Ciepło to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza bowiem mniej pojedynczych przestarzałych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery w każdym z miast.

TAURON Ciepło planuje przyłączyć ok. 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. W grudniu 2016 roku TAURON Ciepło złożył wnioski o dofinansowanie swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 

Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację Programu to około 250 milionów złotych, z czego wartość dofinansowania, o które spółka się ubiega, wynosi 50%. Przygotowywany program przyłączeniowy będzie dotyczyć ośmiu miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej objętych niską emisją, tj.: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.

Przybliżona liczba budynków do przyłączenia w poszczególnych miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej w ramach PLNE to:

Będzin – 23 budynki  Chorzów – 244 budynki  Czeladź – 40 budynków  Dąbrowa Górnicza – 47 budynków  Katowice – 379 budynków  Siemianowice Śląskie – 38 budynków  Sosnowiec – 283 budynki  Świętochłowice – 166 budynków


Łącznie TAURON Ciepło planuje przyłączyć 1220 budynków. Łączna zaplanowana moc do przyłączenia to około 180 MW do 2022 roku.

Od kilku miesięcy TAURON Ciepło spotyka się z władzami samorządowymi miast i gmin, które zostaną objęte PLNE. Prowadzone są rozmowy m.in. na temat szczegółów współpracy w zakresie przyłączeń do sieci w ramach PLNE rozwoju ciepła sieciowego jako najlepszego rozwiązania problemu smogu w miastach. Z wieloma miastami planowane jest podpisanie, w najbliższym czasie, listów intencyjnych na rzecz wspólnych działań na rzecz czystego powietrza.

Ważnym aspektem PLNE są instrumenty finansowe (np. dotacje, dofinansowania ze środków WFOŚiGW, publicznych, miast) dla odbiorców ciepła finansujące ich instalacje wewnętrzne. Dla wielu mieszkańców budynków barierą w podjęciu decyzji o przyłączeniu są koszty związane z instalacją wewnętrzną w budynku.


Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej 2017-2022