Czym różni się niska emisja od wysokiej?

Wyróżniamy dwa rodzaje emisji szkodliwych pyłów i gazów – wysoką i niską.

Niska emisja to przede wszystkim wydzielanie produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł znajdujących się na wysokości poniżej 40 metrów. Możemy do niej zaliczyć głównie emisję komunikacyjną oraz wynikającą z produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w domach czy mieszkaniach.

Wszystkie źródła emisji znajdujące się na wysokości powyżej 40 metrów zaliczamy do emisji wysokiej. Jak podaje Główny Instytut Ochrony Środowiska, stężenie szkodliwych substancji w jej przypadku jest o wiele mniejsze niż w przypadku niskiej emisji, którą należałoby uznać za główne źródło zanieczyszczeń powietrza i przyczynę smogu

Różnica pomiędzy rodzajami emisji pokazuje, jak ważne jest zainwestowanie w nowoczesną i energooszczędną instalację już na etapie planowania kupna nieruchomości, z pożytkiem dla nas samych, jak i najbliższej okolicy, w której będziemy mieszkać.

Sprawdź nowoczesne metody ogrzewania

Poinformuj znajomych czym różni się
niska emisja od wysokiej