LICZĄ SIĘ FAKTY

Ilość szkodliwych substancji emitowanych przez poszczególne paliwa

Zobacz sam, które paliwa są najbardziej szkodliwe. Pamiętaj, że masz wpływ na ilość groźnych substancji w powietrzu.
Możesz ją zmniejszyć, wybierając urządzenie grzewcze na bardziej ekologiczne paliwo.

Substancja w gramach Paliwo Jednostka Tlenki siarki
(SOx)
Tlenki azotu
(NOx)
Tlenki węgla
(CO)
Pył
(zawieszony)
Benzo(a)piren Dwutlenek
węgla (CO2)
GAZ1 g 0,08 1,65 0,30 0,0005
(znikome)
brak
lub znikome
2000
Węgiel kamienny
EKOGROSZEK2
kg 9,60 3,20 10 10 0,003 2130
Węgiel kamienny
ORZECH3
kg 14 2,10 50 10 0,015 2000
KOKS4 kg 12,80 1,10 25 12 0,0001 2360
OLEJ OPAŁOWY
(lekki)5
kg 0,814 2,395 0,640 0,41 0,01 3200
PELETY
z drzew iglastych6
kg 0,02 0,80 11 2,50 brak 1330
DREWNO7 kg 0,110 1,05 20 1,5 brak 1200
POMPA CIEPŁA8 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Czym oddychamy, gdy palisz w piecu śmieciami

Toksyczne związki chemiczne, które uwalniają się podczas spalania odpadów

Rodzaj odpadu Związki toksyczne
Odpady gumowe (np. opony)
 • PCDD/PCDF (polichlorodibenzodioksyny i polichlorodibenzofurany)
 • WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 • LZO (lotne związki organiczne)
 • HCB (heksachlorobenzen – sześciochlorobenzen)
 • Cd (kadm)
 • Pb (ołów)
Tekstylia (w tym szmaty)
 • LZO (lotne związki organiczne)
 • Hg (rtęć)
 • Cd (kadm)
PCV
 • PCDD/PCDF (polichlorodibenzodioksyny i polichlorodibenzofurany)
 • WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 • HCB (heksachlorobenzen – sześciochlorobenzen)
Papier barwiony (np. kolorowe czasopisma)
 • PCDD/PCDF (polichlorodibenzodioksyny i polichlorodibenzofurany)
 • Pb (ołów)
 • PCB (polichlorobifenyle)
Lakierowane drewno
 • LZO (lotne związki organiczne),
 • WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne),
 • HCB (heksachlorobenzen – sześciochlorobenzen)
Politereftalan etylenu (plastikowe butelki)
 • WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

Ogranicz emisję zanieczyszczeń!

WYBIERZ EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA

Podziel się ze znajomymi informacjami
jakie liczą się fakty