Śmiercionośna mieszanka - butelka z olejem silnikowym

Co roku do zwykłych pieców w Polsce trafia kilkadziesiąt ton zużytego oleju silnikowego, którym ogrzewane są domy. Zarówno stare oleje, jak i butelki PET są uznawane za odpady niebezpieczne. Dr inż. Anna Mainka, ekspert z Politechniki Śląskiej, podkreśla, że Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) kwalifikuje oleje do grupy związków prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi. Także tworzywa sztuczne, jak politereftalan etylenu (PET), wzbudzają obawy związane z ochroną środowiska – z potencjalnymi skutkami toksycznymi, gromadzeniem się w organizmach wodnych i uwalnianiem niebezpiecznych substancji podczas usuwania odpadów komunalnych.

Odpady niebezpieczne

Co powstaje podczas spalania butelki z olejem?

Spalanie tak ekstremalnie niebezpiecznej mieszanki jest związane z emisją kilku rodzajów zanieczyszczeń: sadzy, pyłu i gazów. Spośród gazów uwalnia się przede wszystkim dwutlenek węgla, powstający w każdym procesie spalania, tlenek węgla, wynikający z niepełnego przebiegu tego procesu, oraz wiele innych lotnych związków.

Gazy

Drugą grupę zanieczyszczeń stanowi pył. Procesy spalania są związane z dużą emisją cząstek o średnicach poniżej 2,5 µm (PM2,5), które nie są zatrzymywane w górnych drogach oddechowych i z łatwością wnikają do naszych płuc. Sam pył nie byłby tak dużym zagrożeniem, gdyby nie toksyczny i rakotwórczy charakter związków z jego powierzchni. Spalanie wspomnianej mieszanki jest związane z emisją metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Pyły

Kolejnym rodzajem zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania butelki z olejem jest sadza. Jej czarny kolor świadczy przede wszystkim o dużej ilości niespalonego węgla. Cząstki sadzy są szczególnie niebezpieczne. Badania jednoznacznie wskazują, że związki organiczne będące składnikami sadzy powodują raka i mutacje w komórkach.

Sadza

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że większość wymienionych związków powstających podczas spalania tej mieszanki można znaleźć na liście niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza (Hazardous Air Pollutants – HAPs).

To wszystko trafia do Twoich płuc

Jak przekonuje dr inż. Anna Mainka, każdy właściciel kotła starego typu powinien być świadomy, że 40% powietrza wewnątrz jego domu przenika z zewnątrz. Wystarczy popatrzeć na własny komin, by przekonać się, że to, co z niego wylatuje, zostaje na naszym podwórku. Wyjątkowo wyraźnie widać smugę zanieczyszczeń zimą, przy niskiej prędkości wiatru, a jest jeszcze gorzej, gdy występuje inwersja temperatury i wszystkie zanieczyszczenia gromadzą się w dolnej warstwie atmosfery.

Pamiętaj, śmieci, a w szczególności butleki z olejem, nie są paliwem. Jeśli w Twoim otoczeniu znajdują się osoby, które w ten sposób zanieczyszczają powietrze, porozmawiaj z nimi na temat zagrożenia, jakie tworzą.

Materiał opracowany we współpracy z dr inż. Anną Mainką z Katedry Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej.

Sprawdź nowoczesne metody ogrzewania

Poinformuj znajomych o zagrożeniu