​Korespondencja przychodząca i wychodząca

Zbiór danych osobowych, którego administratorem jest TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
1 Nazwa zbioru danych Korespondencja wychodząca
i przychodząca
2a
2b
2c
nazwa administratora danych
adres
NIP
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Sudecka 95-97, 53-128 Wrocław
20520830
3a
3b
nazwa przedstawiciela ADO
adres przedstawiciela
nie dotyczy
nie dotyczy
4a

4b
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
Capgemini Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
5 podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru art. 23, ust 1, pkt 5 UODO
6 cel przetwarzania danych w zbiorze; Obsługa korespondencji
7 opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby prowadzące koerspondencję z Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o.
8 zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, adres, email
9 sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osoby, której dane dotyczą
10 sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11 oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; nie dotyczy
12 informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego. nie dotyczy
Rodzaj wpisu Data dokonania wpisu
Wpis zbioru do rejestru 2015-07-01
Aktualizacja informacji: 2016-02-22 KWAG
Wykreślenie zbioru z rejestru