Młodszy Dyspozytor Ruchu Sieci SN i nN

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Kategoria:

Inżynieria/Technologia

Miejsce pracy:

Gliwice

Oferta ważna do:

2018-03-31

Spółka:

TAURON Dystrybucja S.A.

Umowa:

Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TD/2018/02/32


Wymagania:

 • Wykształcenie średnie zawodowe (kierunek techniczny, elektryczny lub elektroenergetyczny)
  1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku technicznym związanym z pracą urządzeń elektroenergetycznych
  Podstawowa:
  Znajomość prawa energetycznego i rozporządzeń wykonawczych
  Znajomość zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  Wiedza z zakresu budowy i zasad działania urządzeń stosowanych w EAZ i TM
  Wiedza z zakresu procesów technicznych z wywarzaniem energii elektrycznej oraz współpracy jednostek wytwórczych z siecią
  Wiedza z zakresu jakości energii elektrycznej
  Prawo jazdy kat. B
  Dobra znajomość pakietu MS Office
  Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe doskonalenie się

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek techniczny)
  Świadectwo kwalifikacyjne D, E
  Upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych

Zakres obowiązków:

 • Koordynowanie pracy urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i podziałem kompetencji operatywnych.
  Pełnienie funkcji koordynującego przy pracach na urządzeniach elektroenergetycznych przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy.
  Koordynacja pracy jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej SN i nN.
  Koordynacja działań przy likwidacji awarii i zakłóceń występujących w sieci dystrybucyjnej.
  Przydzielanie zadań do realizacji dla zespołów pogotowia energetycznego.
  Monitorowanie pracy urządzeń w powierzonym obszarze, w razie potrzeby wprowadzanie zmian w układzie pracy sieci.
  Wprowadzanie danych z zaistniałych zdarzeń do systemów informatycznych. Wspomaganie obsługi klientów poprzez przekazywanie informacji technicznych w systemach informatycznych, dotyczących zgłoszeń klientów oraz zakłóceń/awarii w sieci.
  Współpraca z organami administracji publicznej i użytkownikami systemu przy likwidacji zagrożeń i awarii oraz w warunkach awarii masowych.
  Wprowadzanie ograniczeń awaryjnych lub w dostawach energii elektrycznej.
  Monitorowanie pracy urządzeń łączności, telemechaniki oraz rejestracji danych wykorzystywanych do kierowania ruchem sieci elektroenergetycznej.

  *Do momentu otrzymania zgody na samodzielne kierowanie pracą podległej sieci zadania na stanowisku Młodszego Dyspozytora wykonywane są pod nadzorem Dyspozytora.