Starszy Specjalista ds. Korporacyjnych

Podstawowe informacje

Poziom stanowiska:

Stanowisko specjalistyczne

Kategoria:

Miejsce pracy:

Wrocław lub Gliwice

Oferta ważna do:

2018-07-20

Spółka:

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Umowa:

Docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

Nr referencyjny:

TDS/2018/06/01


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
  2 lata doświadczenia w obszarze organizacyjnym
  Znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych
  Znajomość zasad zarządzania zgodnością, zarządzania ryzykiem oraz znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem
  Umiejętność sporządzania raportów i analiz oraz tworzenia i czytania dokumentów korporacyjnych
  Budowanie partnerstwa, proponowanie ulepszeń, dążenie do osiągania wyników, podejmowanie decyzji, stałe doskonalenie się

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe
 • preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia
  3 lata doświadczenia w obszarze organizacyjnym
  Wiedza z zakresu regulacji sektorowych
  Certyfikat „Approved Compliance Officer (ACO)”
  Certyfikat „Menadżer ds. zarządzania ryzykiem”
  Certyfikat “System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”
  Umiejętność sporządzania Planów Zgodności, raportów z oceny wiarygodności kontrahenta, raportów z monitorowania ryzyka
  Umiejętności z zakresu zarządzania systemem bezpieczeństwa
  Prawo jazdy kat. B
  Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie raportów z oceny wiarygodności kontrahentów.
  Przygotowywanie propozycji do Planu Zgodności dla Spółki oraz monitorowanie jego realizacji.
  Przygotowywanie projektów opinii, stanowisk i raportów związanych z zarządzaniem zgodnością.
  Wdrażanie standardów regulacyjnych Grupy TAURON.
  Bieżące monitorowanie zmian regulacji prawnych i sektorowych, a także trendów i najlepszych praktyk
  w obszarze zgodności.
  Realizacja zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, monitorowanie ryzyka oraz wdrażanie właściwych instrumentów reakcji na ryzyko.
  Prowadzenie współpracy w zakresie ryzyk z Właścicielami Ryzyk w Spółce oraz TAURON Polska Energia.
  Kontrolowanie jakości i poprawności informacji przekazywanych w raportach dotyczących realizacji systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
  Tworzenie cyklicznych raportów dotyczących kluczowych ryzyk identyfikowanych na poziomie Spółki.
  Realizacja obowiązków wynikających z regulacji wewnątrzkorporacyjnych, dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem.
  Przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz organizacyjnej, w tym statutu spółki, regulaminu władz, regulaminu organizacyjnego.
  Realizacja zadań związanych z obsługą Organów Spółki, w tym współpraca z TAURON Polska Energia
  w zakresie prowadzenia spraw Spółki.
  Pełnienie funkcji Koordynatora Bezpieczeństwa w Spółce, zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON.

  Dane kontaktowe: magdalena.litwin@tauron
 • dystrybucja.pl