Projekty badawczo-rozwojowe

Nasze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Efektywnie pozyskujemy środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowaniem zostały objęte projekty realizowanie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Dowiedz się więcej o projektach:

Projekt: Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej

Przejdź do strony projektu

Projekt: System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii

Przejdź do strony projektu