Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt: „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” 
Cel projektu:  Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R dotyczących procesu projektowania, budowy i eksploatacji mikrosieci z wykorzystaniem własnej instalacji pilotażowej.
Konsorcjum Projektowe:  Projekt realizowany jest przez TAURON Polska Energia S.A. w ramach konsorcjum z TAURON Dystrybucja S.A., TAURON Ekoenergia sp. z o.o., TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Wartość projektu: 3 539 201,61 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 868 879,73 zł