Kalendarium wydarzeń

 • Złoty Laur za społeczną odpowiedzialność biznesu

  TAURON został laureatem Złotego Lauru „Super Biznesu”, ekonomicznego dodatku do „Super Expressu”. Prestiżową nagrodę wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 października w Warszawie.

  Dowiedz się więcej

 • Pracownicy TAURONA odkryli moc pomagania!

  Wykłady, ćwiczenia, case studies symulacje i gry. W taki sposób pracownicy Grupy TAURON zdobywali wiedzę na temat wolontariatu pracowniczego oraz fundraisingu podczas szkoleń zorganizowanych we Wrocławiu i Katowicach.  

  Dowiedz się więcej

 • Sale dydaktyczne do nauki przyrody, ufundowane przez TAURON

  Byczek TAURONEK wykonany z materiałów nadających się do recyklingu przyniósł szczęście kolejnym pięciu szkołom podstawowym, wyłonionym w VII edycji akcji „Sala Przyrody TAURON".  

  Dowiedz się więcej

 • Publikacja pierwszego Zintegrowanego Raportu Rocznego Grupy TAURON

  TAURON zaprezentował trzeci Raport Roczny w wersji online. Jednak po raz pierwszy publikacja integruje treści dotyczące zarówno działalności operacyjnej, wyników finansowych, jak i obszaru pozafinansowego. To dowód na to, że prowadząc działalność biznesową,  Grupa opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. W procesie tworzenia części dotyczącej zrównoważonego rozwoju uczestniczyło liczne grono interesariuszy (ponad 5 tys. klientów i pracowników) oraz eksperci), dzięki czemu przedstawia on całościowy Grupy i stanowi bogate źródło informacji o jej działalności.

  Jego pełna treść znajduje się na stronie internetowej: www.raport2015.tauron.pl.

 • Aktualizacja Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

  Okres obowiązywania zaktualizowanej Strategii obejmuje lata 2016-2018 z perspektywą do 2020 r. Dokument powstał w oparciu o aktualne trendy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględnia opinię otoczenia Grupy TAURON, a także przyszłe wyzwania stawiane przed sektorem energetycznym. 

  Jego struktura w dalszym ciągu opiera się na pięciu kierunkach strategicznych (dwóch wiodących oraz trzech wspierających), jednak cele strategiczne zostały zastąpione 18 zobowiązaniami względem otoczenia, które TAURON zamierza wypełnić do końca 2018 r.

 • Opracowanie trzeciego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2014. 

  Wzorem z wcześniejszego roku Raport został wydany w formie elektronicznej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

  Dzięki zastosowaniu różnorodnych, ciekawych rozwiązań czytelnicy mają możliwość w jak najlepszym stopniu zapoznać się z działalnością Grupy TAURON w obszarze pozabiznesowym w 2014 r. W publikacji znalazło się także podsumowanie celów strategicznych (realizacja na poziomie 95 proc.).

  Raport dostępny jest na stronie internetowej: www.raportcsr2014.tauron.pl.

 • Publikacja drugiego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2013. 

  Dokument podsumowuje na półmetku obowiązywania strategii realizację postawionych w niej celów (realizacja na poziomie 70 proc.). Publikacja została dwukrotnie nagrodzona w ramach konkursu „Raporty społeczne 2014” – po raz drugi zdobywając Nagrodę Internautów, jak również Wyróżnienie jury za odważne wykorzystanie Internetu.

  Raport dostępny jest na stronie internetowej: www.raportcsr2013.tauron.pl

 • Wydanie pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za rok 2012, który szeroko opisuje przyjęte kierunki strategiczne, a także definiuje zobowiązania, jakie poszczególne spółki przynależące do Grupy przyjęły na siebie w celu spełnienia, ustanowionych na poziomie centralnym, wyzwań. 

  Raport został bardzo dobrze przyjęty w środowisku, szczególnie przez internautów, którzy w ramach konkursu Raporty społeczne 2013 przyznali mu swoje wyróżnienie.

 • Przyjęcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020. 

  Wśród dwóch wiodących kierunków strategicznych znalazły się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zorientowanie na klienta. 

  Do kierunków wspierających zaliczono zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji, ochronę środowiska w łańcuchu wartości oraz zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym.