Strategiczna Agenda Badawcza

Strategiczna Agenda Badawcza TAURON (SAB) to pierwszy, w polskim sektorze energetycznym dokument, który w precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji.

Dla Grupy TAURON kierunkami rozwoju są cztery główne obszary:

Klient i jego potrzeby - celem jest uruchomienie nowych strumieni przychodów bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach, odpowiadających na potrzeby naszych klientów, m.in. w zakresie elektromobilności oraz inteligentnych rozwiązań dla domu i miast. Grupa TAURON chce być dostawcą pierwszego wyboru z kompleksową ofertą usług i produktów ekologicznych, koncentrując uwagę na jak najlepszej obsłudze klientów.
Inteligentne usługi sieciowe – Grupa TAURON dąży do budowy inteligentnej sieci, która będzie w stanie zasymilować wzrost rozproszonych źródeł energii, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i stabilności dostaw, a z drugiej stanie się bazą do tworzenia nowych usług dla odbiorców końcowych energii. Grupa TAURON chce wdrażać ideę inteligentnego miasta, łączącego w jeden spójny system infrastrukturę energetyczną, oświetleniową i transportową. 
Energetyka rozproszona – głównym wyzwaniem w obszarze energetyki rozproszonej jest zapewnienie opłacalności inwestycyjnej projektów oraz zapewnienie atrakcyjności rynkowej produktów i usług. Pomóc w tym ma wykorzystanie rozwiązań energetyki rozproszonej wpływających na wzrost efektywności energetycznej oraz wykorzystanie potencjału energii i paliw odpadowych (idea gospodarki cyrkularnej).
Niskoemisyjne technologie wytwarzania – Grupa TAURON dąży do radykalnego obniżenia ilości składowanych ubocznych produktów spalania oraz wydobycia węgla, jak również substancji emitowanych do otoczenia, w tym zwłaszcza CO2. Wyniki prac będą także stanowić podstawę decyzji inwestycyjnych w zakresie wielkoskalowej produkcji energii elektrycznej (i innych produktów) w sposób obciążony emisją CO2 na najniższym, ekonomicznie uzasadnionym poziomie oraz integracji bloków konwencjonalnych z wielkoskalowymi magazynami energii.

Strategiczna Agenda Badawcza to „mapa drogowa” w obszarze badań, rozwoju i innowacji, jakie chcemy realizować w Grupie TAURON.  Poszukiwane rozwiązania technologiczne rozwijane są w ramach projektów wewnętrznych oraz z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego. Grupa TAURON chce także pogłębić współpracę z dostawcami technologii oraz know-how, reprezentowanymi zarówno przez duże koncerny przemysłowe jak również przez małe firmy - głównie startupy.

Portfel: Inteligentne Usługi Sieciowe

Pierwszy prezentowany portfel Strategicznej Agendy Badawczej TAURON dotyczy Inteligentnych Usług Sieciowych. Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, stąd jako lider chcemy rozwijać kompetencje związane z narzędziami do zarządzania energią, technologiami  pozyskania i przetwarzania danych oraz usługami komunikacyjnymi.

 

Strategiczna Agenda Badawcza

Portfel: Inteligentne Usługi Sieciowe

Zadania zawarte w portfelu koncentrują się na poprawie niezawodności, bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych, a także na rozwoju nowych usług w obszarze inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy usług związanych z zarządzaniem energią.

Zakres pierwszego portfela wyznaczają trzy cele rozwojowe, którym przydzielono konkretne obszary badawcze:

 

Inteligentne Usługi Sieciowe

Osoby do kontaktu:

Paweł Poneta


Kierownik Zespołu
Badań i Rozwoju
e-mail: pawel.poneta@tauron.pl

Szymon Kowalski


Specjalista Wiodący
ds. Badań i Rozwoju
e-mail: szymon.kowalski@tauron.pl