Zamawiający

TAURON Wytwarzanie S.A.

Data publikacji zamówienia

13.03.2019 09:21

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż składników majątku obrotowego – kontenerowa stacja paliw z TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Stalowa Wola

Numer

RBL/Sp/006/2019

Typ przetargu

Niepubliczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Oferta

Termin

25.10.2019 12:00

Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – najwyższa cena jednostkowa za sztukę na pozycji przedmiotu sprzedaży uzyskana na aukcji lub w przypadku braku postąpienia na aukcji najwyższa wartość z oferty.

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Wadium: brak

Informacje dodatkowe

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. W przypadku pierwszej wizyty na Platformie zakupowej należy zarejestrować się zgodnie ze wskazówkami podanymi w zakładce Przetargi - Regulaminy i instrukcje.

Aukcja

Złożenie oferty cenowej na Platformie Zakupowej Grupy TAURON - strona internetowa http://swoz.tauron.pl. poprzez wypełnienie i dołączenie do oferty elektronicznej wskazanych tam plików – formularz oferty wraz z załącznikiem określającym ilość nabywanych sztuk, cenę jednostkową netto i wartość netto, zgodne z wskazaniami określonymi w wersji elektronicznej oferty na SWOZ.

Pliki do pobrania