Zamawiający

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Data publikacji zamówienia

19.01.2021 12:35

Przedmiot zamówienia

Opis

Sprzedaż samochodów osobowych

Numer

1/2020

Typ przetargu

Publiczne

Tryb

Nieograniczony

Rodzaj

Sprzedaż

Oferta

Miejsce składania ofert

Oferty należy przesłać w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem Oferenta z dopiskiem „Oferta kupna samochodu poz. nr [X] (przetarg – seria 1), nie otwierać przed [termin otwarcia ofert]” na adres TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Termin

02.02.2021 13:00

Miejsce otwarcia

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

Data otwarcia

05.02.2021 09:00

Termin otwarcia

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. o godz. 09:00 w Siedzibie TAURON Sprzedaż sp. z o.o. przy ul. Łagiewnickiej 60 w Krakowie bez udziału oferentów, w związku z profilaktyką z powodu COVID-19.

Wadium

Termin i miejsce złożenia

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 05 1140 1078 0000 4068 0800 2001 do dnia 02.02.2021 r. Wadium powinno być oznaczone w tytule przelewu: „Wadium za [NR REJESTRACYJNY] poz. [L.p.]”. Za termin wniesienia wadium przelewem bankowym przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Powyższy numer rachunku jest właściwy WYŁĄCZNIE DO WPŁAT WADIUM.

Pliki do pobrania