Harmonogram oferty

Najważniejsze daty oferty publicznej akcji TAURON przedstawia poniższa tabela:

1 czerwca

Publikacja prospektu

2 czerwca

Planowana publikacja ceny maksymalnej

9 - 18 czerwca

Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (w ostatnim dniu do 24.00)

4 - 21 czerwca

Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (w ostatnim dniu do godz. 17.00)

21 czerwca

Ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów; ustalenie ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

22 czerwca

Publikacja ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym

22 - 24 czerwca

Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych

do 25 czerwca

Zakończenie procesu scalania akcji (tj. zapisanie akcji o wartości nominalnej 9 zł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW)

do 25 czerwca

Przydział akcji

do 28 czerwca

Planowany termin złożenia zlecenia sprzedaży akcji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW

do 29 czerwca

Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW

około 30 czerwca

Pierwszy dzień notowań akcji na GPW