Raporty bieżące

Raport bieżący nr 51/2010
05.11.2010 16:42
Otrzymanie zawiadomienia z Ministerstwa Skarbu Państwa w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 50/2010
02.11.2010 17:06
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 49/2010
29.10.2010 16:48
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 48/2010
29.10.2010 15:48
Wybór biegłego rewidenta
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 47/2010
26.10.2010 17:36
Informacja o umowach objęcia przez Skarb Państwa akcji TAURON Polska Energia oraz przeniesienia akcji czterech spółek zależnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego TAURON Polska Energia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 46/2010
21.10.2010 15:54
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach TAURON Polska Energia S.A. dokonanych przez członka Rady Nadzorczej oraz osobę blisko związaną
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 45/2010
21.10.2010 15:48
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz nowy projekt uchwały
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 44/2010
21.10.2010 15:12
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 43/2010
18.10.2010 10:24
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. oraz proponowane zmiany w Statucie
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 42/2010
18.10.2010 10:24
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 41/2010
14.10.2010 16:30
Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2010
14.10.2010 16:30
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2010
11.10.2010 11:58
Zawiadomienie o nabyciu akcji TAURON Polska Energia S.A. przez członka Zarządu
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2010
04.10.2010 16:19
Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Zarządu TAURON Polska Energia S.A. powołanego w dniu 28.09.2010 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2010
28.09.2010 14:39
Powołanie osoby zarządzającej w TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie