Ostrzeżenie

UWAGA, informujemy, że cyberprzestępcy podszywając się pod Grupę TAURON, wykorzystują naszą markę w celach wyłudzania pieniędzy.

Dowiedz się więcej

Akcelerator TAURON PROGRES

Program akceleracyjny, w ramach którego poszukujemy podmiotów do współpracy przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

O akceleratorze

Program akceleracyjny Grupy TAURON dedykowany jest podmiotom działającym w obszarach wpisujących się w cztery portfele Strategicznej Agendy Badawczej:

Klient i jego potrzeby, Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona, Niskoemisyjne technologie wytwarzania.

Przejdź na stronę Strategicznej Agendy Badawczej
Poszukujemy podmiotów, z którymi podejmiemy współpracę przy rozwoju innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na poszerzenie obecnej oferty spółek Grupy TAURON o nowe produkty i usługi, ale również mających wpływ na usprawnienie procesów produkcji i świadczenie usług oferowanych już na rynku. 

Wsparcie w ramach programu możliwe jest dzięki współpracy TAURON Polska Energia S.A. z pozostałymi spółkami stanowiącymi Grupę TAURON.

Dowiedz się więcej o Grupie TAURON

Fundusz CVC


Podmioty zgłaszające chęć pozyskania wsparcia kapitałowego na rozwój swojego rozwiązania mogą otrzymać wsparcie finansowe od funduszu CVC współtworzonego przez Grupę TAURON.
TAURON we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powołał fundusz inwestycyjny CVC EEC Magenta.
Fundusz CVC EEC Magenta, którego współfundatorem jest TAURON, funkcjonuje w ramach dwóch programów: PFR Starter FIZ oraz PFR NCBR CVC. Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem jest niezależna od inwestorów spółka EEC Magenta Sp. z o.o.


PFR Starter FIZ

Finansowanie w ramach programu PFR Starter FIZ: inwestycja w projekty na wczesnym etapie rozwoju z szeroko pojętej branży energetycznej, ochrony środowiska, czystych technologii oraz inżynierii materiałowej. Poza finansowaniem, wynoszącym nawet 3 mln zł EEC Magenta oferuje m.in. możliwość testowania swoich produktów oraz realizacji pilotażowych wdrożeń w ramach infrastruktury partnera – Grupy TAURON, jak również możliwość korzystania z szerokiej bazy kontaktów.
Poznaj szczegóły

PFR NCBR CVC

EEC Magenta finansuje projekty spółek na etapie wzrostu, których pierwsza komercyjna sprzedaż produktów lub usług nastąpiła nie dłużej niż 7 lat temu. Wsparcie kierowane jest do zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania w sektorze energii, czystych technologii oraz inżynierii materiałowej. Wielkość funduszu wynosi 160 mln zł, a maksymalne dofinansowanie jednego projektu to 26 mln zł.
Jako spółka w należąca do portfolio EEC Magenta, może dodatkowo czerpać z wiedzy oraz doświadczenia zespołu zarządzającego funduszem, który może pochwalić się działalnością m.in. w Dolinie Krzemowej.
Poznaj szczegóły


Wsparcie w ramach akceleratora

Na wsparcie ze strony TAURON mogą liczyć podmioty, których rozwiązania znajdują się na co najmniej 7 poziomie gotowości technologicznej (TRL 7).

Poziomy gotowości technologicznej (TRL) od 7 do 9 rozumiane są następująco:

Poziom 7 (VII) - dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.

Poziom 8 (VIII) - zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.

Poziom 9 (IX) - sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Zgodnie z treścią z załącznika do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

W zależności od specyfiki oferowanego rozwiązania, jego innowacyjności i zaawansowania technologicznego, Grupa TAURON przewiduje różne modele współpracy. Pozwalają one na ocenę działania rozwiązania w warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w ramach działalności spółki Grupy TAURON.

Zasadniczym wsparciem w ramach programu jest możliwość przetestowania rozwiązania pod kierunkiem dedykowanych ekspertów merytorycznych, na udostępnionej infrastrukturze spółki Grupy TAURON.

Etapy selekcji

Ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów

Prezentacja rozwiązania przed ekspertami TAURON

Uzupełnienie dokumentów na wniosek akceleratora 

Umowa

Pilotaż