Agregat prądotwórczy

Jeżeli masz w domu urządzenia, które wymagają ciągłego i nieprzerwanego zasilania na przykład sprzęt, który podtrzymuje życie, pomyśl o agregacie prądotwórczym zasilania rezerwowego. 

Agregat prądotwórczy

Jest to awaryjne, niezależne źródło prądu, na wypadek dłuższej przerwy w dostawie energii. 

Do pobrania:

Zgłoszenie zainstalowania agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego.

Przejdź do zgłoszenia

Twoje zgłoszenie zawiera:

  • Dane Zgłaszającego
  • Dane obiektu, w którym planuje się zainstalowanie agregatu
  • Dane techniczne przyłączanego agregatu
  • Oświadczenie instalatora (elektryka) lub projektanta
  • Oświadczenie właściciela urządzenia

Jeśli masz przyłączony do sieci niskiego napięcia: dom, mieszkanie, lokal użytkowy lub posiadasz mikroinstalację, dołącz do zgłoszenia Schemat podłączenia agregat – sieć energetyczna.

Zgłoszenie  prześlij na adres:
TAURON Obsługa Klienta 
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

lub przynieś do najbliższego Punktu Obsługi Klienta (POK).

W ciągu 14 dni otrzymasz od nas odpowiedź. 

Zwróć uwagę na bezpieczeństwo:

  • Prawidłowo zaprojektuj i zabuduj agregat prądotwórczy, uwzględnij właściwe działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych

  • Przy instalacji zastosuj rozwiązania techniczne, które zabezpieczą sieć przed podaniem napięcia z agregatu 

Informację stworzyliśmy na podstawie treści, które są zamieszczone na stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A. 
Więcej informacji znajdziesz na www.tauron-dystrybucja.pl