Potwierdzenie dostępności cyfrowej
TAURON.PL, Mój TAURON

Strona i serwis internetowy TAURON spełnia standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1 AA. Strona dostępna cyfrowo. Tauron.pl, Mój TAURON

Podjęliśmy duże wyzwanie, jakim jest realizacja projektu WCAG, w ramach którego poprawiamy nasze strony internetowe oraz serwisy obsługowe, tak aby spełniały międzynarodowe standardy WCAG 2.1. na poziomie AA. Standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) określają, jak projektować strony www i aplikacje, w taki sposób, aby mogły z nich korzystać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, seniorzy, a także zaburzeniami w sferze poznawczej i percepcyjnej.

Spółdzielnia Socjalna FADO wykonała dla nas audyt i przekazała nam rekomendacje z najczęściej występującymi błędami na naszej stronie TAURON.PL, serwisie samoobsługowym Mój TAURON oraz wskazówkami jak je wyeliminować. Wdrożenie tych rekomendacji znacznie poprawiło dostępność treści dla osób niedowidzących, starszych lub narażonych na wykluczenie cyfrowe.
 
Aktualnie prowadzimy prace nad poprawą:
– Altów ikon graficznych portali społecznościowych
– Hierarchii nagłówków na niektórych podstronach
– Etykiet pól edycyjnych wybranych formularzy
– Ustawień języka ukraińskiego na banerze głównym

Na stronie internetowej oraz w serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Przejście do następnego odnośnika (hiperłącza) – Tab Przejście do poprzedniego odnośnika (hiperłącza) – Shift+Tab Powiększenie widoku strony – Ctrl+ Pomniejszenie widoku strony – Ctrl- Przejście w przód – Alt+strzałka w prawo Przejście wstecz – Alt+strzałka w lewo
Data sporządzenia i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzone 2023-03-31 przez TAURON POLSKA ENERGIA S. A. Pierwsza publikacja deklaracji: 2023-03-31. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.
Potwierdzenie sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego od 01.03.2023 do 06.03.2023 przez Spółdzielnię Socjalną FADO oraz własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez formularz na stronie tauron.pl/dla-domu/kontakt/formularz.