Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2022 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 65 911,90 5 492,66 180,58
III B 1 436,60 119,72 3,94
IV C 2 116,60 9,72 0,32
V C 1, G 2,25 0,19 0,01

Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2022 roku.

Grupa taryfowa Średnie zużycie gazu [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
E 3 424,31 285,36 9,38
WA 8,31 0,69 0,02
WB 3 116,43 259,70 8,54

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.