Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej w 2023 roku.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
II A 40 508,51 3 375,71 112,52
III B 906,77 75,56 2,52
IV C 2 83,01 6,92 0,23
V C 1, G 4,48 0,37 0,01

Poniższa tabela przedstawia średnie zużycie gazu dla danej grupy taryfowej w 2023 roku.

Grupa taryfowa Średnie zużycie gazu [MWh]
Roczne Miesięczne Dobowe
E


WA 9,14 0,76 0,03
WB 2 391,73 199,31 6,64

Informację opracowano na podstawie materiałów własnych TAURON Sprzedaż sp. z o.o.