Pomagamy dzieciom oraz młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wspieramy ich i  chronimy przed wykluczeniem społecznym.

Działamy na rzecz klubów sportowych w małych miejscowościach po to, by najmłodsi mogli rozwijać się w sportowym duchu pozytywnej rywalizacji.

Wspieramy edukację na wszystkich szczeblach - dostarczamy do szkół pomoce naukowe, angażujemy się w pomoc przy organizacji konkursów tematycznych i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Angażujemy się także w działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.