Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Fundacja TAURON

Chcemy zmieniać świat na lepsze dlatego pomagamy najbardziej potrzebującym, działamy na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.
Pomagamy dzieciom oraz młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wspieramy ich i  chronimy przed wykluczeniem społecznym.

Działamy na rzecz klubów sportowych w małych miejscowościach po to, by najmłodsi mogli rozwijać się w sportowym duchu pozytywnej rywalizacji.

Wspieramy edukację na wszystkich szczeblach - dostarczamy do szkół pomoce naukowe, angażujemy się w pomoc przy organizacji konkursów tematycznych i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Angażujemy się także w działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.