Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Fundacja TAURON

Chcemy zmieniać świat na lepsze dlatego pomagamy najbardziej potrzebującym, działamy na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.
Pomagamy dzieciom oraz młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wspieramy ich i  chronimy przed wykluczeniem społecznym.

Działamy na rzecz klubów sportowych w małych miejscowościach po to, by najmłodsi mogli rozwijać się w sportowym duchu pozytywnej rywalizacji.

Wspieramy edukację na wszystkich szczeblach - dostarczamy do szkół pomoce naukowe, angażujemy się w pomoc przy organizacji konkursów tematycznych i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Angażujemy się także w działania na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, kultury i sztuki, a także ochrony zdrowia, środowiska i rozwoju gospodarki.