EMISJA OBLIGACJI KRAJOWYCH

30 października 2020 r. TAURON Polska Energia S.A. wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 000 mln złotych.
Od dnia 19 stycznia 2021 r. obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Szczegóły emisji:

Emitent TAURON Polska Energia S.A.
Data emisji 30 października 2020 r.
Data wykupu
30 października 2025 r.
Łączna wartość nominalna emisji 1 000 000 000 złotych
Wartość nominalna jednej obligacji
1 000 złotych
Liczba wyemitowanych obligacji
1 000 000 sztuk
Kupon WIBOR 6M + 1,35 proc. rocznie
ISIN PLO144500017
Rynek notowań Catalyst
Nazwa skrócona TPE1025

4 listopada 2014 r.

plik pdf Nota informacyjna TAURON obligacje serii A 

Daty ustalenia praw do odsetek dla obligacji na okaziciela serii A o terminie wykupu

30 października 2025 r. ISIN: PLO144500017

 

Numer Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek
1 22 kwietnia 2021 30 kwietnia 2021
2 22 października 2021 30 października 2021
3 22 kwietnia 2022 30 kwietnia 2022
4 21 października 2022 30 października 2022
5 21 kwietnia 2023 30 kwietnia 2023
6 20 października 2023 30 października 2023
7 22 kwietnia 2024 30 kwietnia 2024
8 22 października 2024 30 października 2024
9 22 kwietnia 2025 30 kwietnia 2025
10 22 października 2025 30 października 2025

 

plik pdfTabela zawierająca dni ustalenia praw do odsetek i dni płatności odsetek

Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii TPE1025 TAURON Polska Energia S.A. poniżej zamieszcza informacje o osiągniętych Wskaźnikach Zrównoważonego Rozwoju.

Data Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE Wskaźnik Redukcji Emisji Potwierdzenie audytora
31 grudnia 2020 r. 27% 6% Oświadczenie
31 grudnia 2021 r. 19% 3% Oświadczenie
31 grudnia 2022 r. 18% 2% Oświadczenie
31 grudnia 2023 r. 16% 3% Oświadczenie

EMISJA OBLIGACJI KRAJOWYCH

4 listopada 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 750 mln złotych. Od 12 marca 2015 r. obligacje były notowane na rynku Catalyst.
Wszystkie obligacje TPEA1119 zostały wykupione zgodnie z Warunkami emisji w terminie wykupu.

Szczegóły emisji:

Emitent TAURON Polska Energia S.A. 
Data emisji 4 listopada 2014 r.
Data wykupu
4 listopada 2019 r.
Łączna wartość nominalna emisji 1 750 mln złotych
Wartość nominalna jednej obligacji
100 tys. złotych
Liczba wyemitowanych obligacji
17 500
Kupon WIBOR 6M + 0,9 proc. rocznie
ISIN PLTAURN00037
Rating emisji A(pol), nadany przez Fitch Ratings Limited
Rynek notowań Catalyst

4 listopada 2014 r.

plik pdf Nota Informacyjna TAURON obligacje serii TPEA1119 

Wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z „Warunkami Emisji Obligacji Zwykłych oprocentowanych z możliwością przeniesienia do Depozytu z dnia 30 października 2014 roku” Spółka poniżej zamieszcza informacje o wskaźniku zadłużenia.

Data Wartość Wskaźnika Zadłużenia
 Oświadczenia
31 grudnia 2014 r. 1,82 
plik pdf 31.12.2014 Oświadczenie
30 czerwca 2015 r. 1,97
plik pdf 30.06.2015 Oświadczenie
31 grudnia 2015 r. 2,21
plik pdf 31.12.2015 Oświadczenie
30 czerwca 2016 r. 2,58
plik pdf 30.06.2016 Oświadczenie
31 grudnia 2016 r. 2,59
2,32 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 31.12.2016 Oświadczenie
30 czerwca 2017 r. 2,41
2,17 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 30.06.2017 Oświadczenie
31 grudnia 2017 r. 2,52
2,27 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 31.12.2017 Oświadczenie
30 czerwca 2018 r.

2,55
2,30 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 30.06.2018 Oświadczenie
31 grudnia 2018 r.

3,04
2,54 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 31.12.2018 Oświadczenie
30 czerwca 2019 r.

3,40
2,60 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 30.06.2019 Oświadczenie

 

Dni ustalania praw do odsetek oraz dni płatności odsetek od obligacji

Numer Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek
1 23 kwietnia 2015 r. 4 maja 2015 r.
2 27 października 2015 r. 4 listopada 2015 r.
3 25 kwietnia 2016 r 4 maja 2016 r.
4 26 października 2016 r. 4 listopada 2016 r.
5 24 kwietnia 2017 r. 4 maja 2017 r..
6 26 października 2017 r. 4 listopada 2017 r.
7 24 kwietnia 2018 r. 4 maja 2018 r.
8 25 października 2018 r. 4 listopada 2018 r.
9 24 kwietnia 2019 r. 4 maja 2019 r.
10 24 października 2019 r. 4 listopada 2019 r.

 

plik pdf Tabela zawierająca dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek

Więcej