Obligacje krajowe

Poniżej znajdują się informacje o obligacjach krajowych wyemitowanych przez TAURON Polska Energia

EMISJA OBLIGACJI KRAJOWYCH

4 listopada 2014 r. TAURON Polska Energia S.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 750 mln złotych. Od 12 marca 2015 r. obligacje są notowane na rynku regulowanym Catalyst.

Szczegóły emisji:

Emitent TAURON Polska Energia S.A. 
Data emisji 4 listopada 2014 r.
Data wykupu
4 listopada 2019 r.
Łączna wartość nominalna emisji 1 750 mln złotych
Wartość nominalna jednej obligacji
100 tys. złotych
Liczba wyemitowanych obligacji
17 500
Kupon WIBOR 6M + 0,9 proc. rocznie
ISIN PLTAURN00037
Rating emisji A(pol), nadany przez Fitch Ratings Limited
Rynek notowań Catalyst, rynek regulowany (gpwcatalyst.pl)

4 listopada 2014 r.

plik pdf Nota Informacyjna TAURON obligacje serii TPEA1119 

Wskaźnik zadłużenia

Zgodnie z „Warunkami Emisji Obligacji Zwykłych oprocentowanych z możliwością przeniesienia do Depozytu z dnia 30 października 2014 roku” Spółka poniżej zamieszcza informacje o wskaźniku zadłużenia.

Data Wartość Wskaźnika Zadłużenia
 Oświadczenia
31 grudnia 2014 r. 1,82 
plik pdf 31.12.2014 Oświadczenie
30 czerwca 2015 r. 1,97
plik pdf 30.06.2015 Oświadczenie
31 grudnia 2015 r. 2,21
plik pdf 31.12.2015 Oświadczenie
30 czerwca 2016 r. 2,58
plik pdf 30.06.2016 Oświadczenie
31 grudnia 2016 r. 2,59
2,32 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 31.12.2016 Oświadczenie
30 czerwca 2017 r. 2,41
2,17 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 30.06.2017 Oświadczenie
31 grudnia 2017 r. 2,52
2,27 - obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami
plik pdf 31.12.2017 Oświadczenie
30 czerwca 2018 r.

2,55
2,30 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 30.06.2018 Oświadczenie
31 grudnia 2018 r.

3,04
2,54 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 31.12.2018 Oświadczenie
30 czerwca 2019 r.

3,40
2,60 – obliczony zgodnie z porozumieniami zawartymi z Obligatariuszami

 plik pdf 30.06.2019 Oświadczenie

 

Dni ustalania praw do odsetek oraz dni płatności odsetek od obligacji

Numer Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek
1 23 kwietnia 2015 r. 4 maja 2015 r.
2 27 października 2015 r. 4 listopada 2015 r.
3 25 kwietnia 2016 r 4 maja 2016 r.
4 26 października 2016 r. 4 listopada 2016 r.
5 24 kwietnia 2017 r. 4 maja 2017 r..
6 26 października 2017 r. 4 listopada 2017 r.
7 24 kwietnia 2018 r. 4 maja 2018 r.
8 25 października 2018 r. 4 listopada 2018 r.
9 24 kwietnia 2019 r. 4 maja 2019 r.
10 24 października 2019 r. 4 listopada 2019 r.

 

plik pdf Tabela zawierająca dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek