Pierwsze wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W załączeniu treść wezwania:

Pobierz wezwanie

Drugie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia
dokumentów akcji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W załączeniu treść wezwania:

Pobierz wezwanie

Trzecie wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia
dokumentów akcji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W załączeniu treść wezwania:

Pobierz wezwanie

Czwarte wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia
dokumentów akcji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W załączeniu treść wezwania:

Pobierz wezwanie

Piąte wezwanie akcjonariuszy TAURON Polska Energia S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”, „Spółka”) wzywa niniejszym akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

W załączeniu treść wezwania:

Pobierz wezwanie

Ogłoszenie Planu Połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z
PKE Broker Sp. z o.o. z dnia 2 lipca 2013 r.

TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (wpłacony): 8.762.746.970 zł.

oraz

PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lwowskiej 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288955, NIP: 9542615889, kapitał zakładowy (wpłacony): 750 000,00 zł., działając na podstawie art. 500 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłaszają Plan Połączenia, o następującej treści:


Pobierz ogłoszenie

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z PKE Broker Sp. z o.o. z dnia 4 lipca 2013 r.

Stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana).

W załączeniu treść zawiadomienia:

Pobierz zawiadomienie

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z PKE Broker Sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2013 r.

Stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana).

W załączeniu treść zawiadomienia:

Pobierz zawiadomienie

Ogłoszenie Planu Połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.

TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Katowicach przy ulicy ks. Piotra Ściegiennego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000271562, NIP: 9542583988, kapitał zakładowy (wpłacony): 8.762.746.970 zł.

oraz

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Barlickiego 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000013196, NIP: 6310102927, kapitał zakładowy (wpłacony): 125.000.000 zł., działając na podstawie art. 500 § 3 Kodeksu spółek handlowych ogłaszają Plan Połączenia, o następującej treści:

Pobierz ogłoszenie

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.

Stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana).

W załączeniu treść zawiadomienia:

Pobierz zawiadomienie

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek: TAURON Polska Energia S.A. z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.

Stosownie do postanowień art. 504 Kodeksu spółek handlowych Zarząd TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana).

W załączeniu treść zawiadomienia:

Pobierz zawiadomienie