Raport bieżący nr 38/2024
04.07.2024 14:16
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. zwołanym na dzień 3 czerwca 2024 r., kontynuowanym po przerwie w dniu 2 lipca 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2024
02.07.2024 15:39
Treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. po wznowieniu obrad w dniu 2 lipca 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2024
28.06.2024 17:48
Informacja dotycząca skutków zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla energii elektrycznej dla klientów grup taryfowych G
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2024
05.06.2024 16:23
Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2024
04.06.2024 14:34
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 czerwca 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 33/2024
03.06.2024 16:34
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 32/2024
03.06.2024 16:24
Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 31/2024
11.05.2024 13:48
Otrzymanie zawiadomienia od Helikon Investments Limited w związku z wymogiem art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 30/2024
09.05.2024 17:29
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za I kwartał 2024 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 29/2024
07.05.2024 16:15
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 28/2024
07.05.2024 16:05
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 27/2024
30.04.2024 10:38
Rezygnacja Członkini Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 26/2024
18.04.2024 20:49
Otrzymanie postanowienia Sądu o zatwierdzeniu reorganizacji TAMEH Czech s.r.o.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 25/2024
16.04.2024 13:36
Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok z kapitału zapasowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 24/2024
04.04.2024 15:35
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAURON Polska Energia S.A. w dniu 3 kwietnia 2024 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie