Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2019
03-18-2019 03:59
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 7/2019
03-15-2019 06:20
Wartość wskaźnika zadłużenia netto/EBITDA liczona wg warunków emisji obligacji serii TPEA1119
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 6/2019
03-15-2019 06:19
Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 5/2019
03-11-2019 02:35
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 4/2019
03-07-2019 04:28
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 3/2019
02-26-2019 03:57
Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 2/2019
02-18-2019 04:13
Wyniki testów na utratę wartości
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 1/2019
01-30-2019 03:55
Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w 2019 roku
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 40/2018
12-23-2018 06:01
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 39/2018
12-21-2018 05:18
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2023 r.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 38/2018
12-19-2018 01:40
Podpisanie umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 37/2018
12-13-2018 01:25
Zwiększenie kwoty finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 36/2018
12-11-2018 06:23
Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umów finansowania hybrydowego
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 35/2018
12-07-2018 10:14
Wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r. podane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Czytaj więcej
Raport bieżący nr 34/2018
12-05-2018 04:40
Szacunkowe wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2022 r.
Czytaj więcej
  • 15
  • 20
  • 50
  • Wyników na stronie