Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 5 października 2020 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat,
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat,
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.
 5.  

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 5 października 2020 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat,
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat,
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.
 5.  

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 5 października 2020 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat,
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat,
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.
 5.  

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 5 października 2020 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat,
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat,
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 5 października 2020 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat, 
 2. po upływie 10-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat, 
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 16 października 2017 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat, 
 2. po upływie 5-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat, 
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 16 października 2017 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat, 
 2. po upływie 5-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat, 
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Informacja o obowiązującej w TAURON Polska Energia S.A. regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON

W Spółce obowiązuje następująca reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON, ustanowiona w Polityce wyboru Firmy audytorskiej do przeprowadzenia Badania i Przeglądu sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A w dniu 16 października 2017 r.:

 1. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań przeprowadzonych przez tę samą firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat, 
 2. po upływie 5-letniego okresu trwania zlecenia, firma audytorska ani żaden z członków jej sieci działający w ramach Unii Europejskiej, nie podejmują badania w Spółce w okresie 4 kolejnych lat, 
 3. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat,
 4. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie w Spółce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Informacja o regule dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy TAURON przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.:

 1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON powinien zmieniać się przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
 2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TAURON może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.
Więcej