Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Nasze wartości

Zapoznaj się z wartościami Grupy TAURON.
Są to drogowskazy na drodze ku realizacji strategii Grupy, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem.

Partnerstwo

  • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów,

  • Budujemy trwałe relacje - oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku,

  • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i Grupy.

Rozwój

  • Jesteśmy innowacyjni - pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany,

  • Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę,

  • Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań - wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.

Odwaga

  • Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach,

  • Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele,

  • Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.