Lp. Podmioty transakcji Opis charakteru powiązań między podmiotami transakcji Data zawarcia transakcji i jej wartość Dodatkowe informacje*
         
         
         

 

* w tym informacje niezbędne do oceny, czy transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.