Informacje o spółce

TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą w Grupie TAURON – jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości około 15 miliardów złotych oraz zatrudniającym około 26 tysięcy pracowników.
Podstawową działalnością Grupy TAURON jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła, jak również wytwarzanie energii elektrycznej.
 
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in.:

TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,
 
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 
TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy,
 
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych,
 
TAURON Ciepło sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii cieplnej,
 
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą Klienta,
 
TAURON Wydobycie S.A. zajmujący się wydobyciem węgla kamiennego.
 
Grupa TAURON dostarcza około 52 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,6 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje około 30 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.
 
Grupa TAURON od lat przykłada wielką wagę do działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Fundacją Iskierka, Fundacją Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane, Stowarzyszeniem Wspieramy Polską Siatkówkę oraz Olimpiadami Specjalnymi.