Podstawową działalnością Grupy TAURON jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła, jak również wytwarzanie energii elektrycznej.
 
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in.:

TAURON Dystrybucja S.A. zajmujący się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej,
 
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
 
TAURON Wytwarzanie S.A. zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy,
 
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych,
 
TAURON Ciepło sp. z o.o. zajmujący się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii cieplnej,
 
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmujący się obsługą Klienta,
 
Grupa TAURON dostarcza około 52 TWh energii elektrycznej rocznie do ponad 5,6 milionów Klientów końcowych, co sprawia, że jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jest też drugim co do wielkości sprzedawcą energii elektrycznej w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku.
 
Grupa TAURON od lat przykłada wielką wagę do działań z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażuje się w szereg przedsięwzięć na rzecz otoczenia, takich jak działalność edukacyjna i charytatywna. Współpracuje ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, Fundacją Iskierka, Fundacją Integracji przez Sport HANDICAP Zakopane, Stowarzyszeniem Wspieramy Polską Siatkówkę oraz Olimpiadami Specjalnymi.