Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego określają reguły postępowania spółek publicznych, dzięki którym działalność spółki staje się transparentna, poprawia się jakość komunikacji spółek z inwestorami oraz następuje wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy.

Intencją Zarządu TAURON Polska Energia S.A. jest stosowanie wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. W przypadku, gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego wymagać będzie dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki Zarząd zainicjuje niezbędne działania w tym kierunku. Należy jednak podkreślić, iż decyzja w przedmiocie przestrzegania niektórych zasad określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW będzie zależna od akcjonariuszy Spółki oraz jej Rady Nadzorczej.