Rozumiemy jednak, że ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione. Dlatego też wykrywanie i reagowanie na wszelkie nieprawidłowości lub nadużycia jest dla nas priorytetem.

W celu zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz interesariuszy w Grupie TAURON stworzony został Formularz Zgłoszenia Nadużycia, który umożliwia przekazanie informacji w sposób poufny i zapewniający całkowitą anonimowość.

Przejdź do formularza

Do czego służy Formularz Zgłoszenia Nadużycia?
Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych, norm etycznych oraz naruszeń praw człowieka.
Formularz zgłoszenia nadużycia nie służy do składania reklamacji. Zgłoszenia mające charakter reklamacji będę przekierowywane na dedykowany adres e-mail.
W przypadku zgłoszenia nielegalnego poboru energii elektrycznej skorzystaj z dedykowanego formularza zgłoszenia nielegalnego poboru energii.

Jaki jest cel informowania o nadużyciach?
Przekazane informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Czy istnieje możliwość dokonania zgłoszenia anonimowo?
TAK! Formularz Zgłoszenia Nadużycia dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego. Chcąc pozostać anonimowy, nie podawaj w zgłoszeniu informacji pozwalających na identyfikację Twojej osoby.

Czy osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma odpowiedź?
Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenia faktu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych. Ponadto zostanie poinformowana o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego lub o przedłużeniu tego postępowania w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia przez Grupę TAURON, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych.


Informacje o zgłaszającym, jak np. IP, pliki cookie, lokalizacja nie są zbierane, przetwarzane lub wykorzystywane.

W przypadku ujawnienia swojej tożsamości gwarantujemy, że informacje objęte zgłoszeniem, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości.

Aby zgłosić nieprawidłowe zachowanie skorzystaj z poniższego Formularza Zgłoszenia Nadużycia.