Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Potencjał Grupy

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Holding działa na obszarze równym niemal jednej piątej powierzchni kraju.
Zajmuje się wydobyciem węgla, produkcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła.

Zasięg działania Grupy TAURON

Zasięg działania Grupy Tauron

WYDOBYCIE

 • 3 kopalnie węgla kamiennego

 • 29 proc. złóż energetycznego węgla kamiennego w Polsce

 • 6,4 mln ton wydobytego węgla kamiennego

WYTWARZANIE

 • 8 elektrowni i elektrociepłowni węglowych

 • 4 farmy wiatrowe o łącznej mocy 201 MWe

 • 34 elektrownie wodne o łącznej mocy 143 MWe

 • 4,78 GWe i 2,53 GWt mocy w źródłach konwencjonalnych

 • 16,8 TWh produkcji energii elektrycznej brutto, z czego 1,3 TWh ze źródeł odnawialnych

 • 1 050 km sieci ciepłowniczych

 • 11,5 PJ produkcji ciepła

DYSTRYBUCJA ENERGII

 • 5,5 mln Klientów

 • działanie na obszarze ponad 57 tys. km2, co stanowi

 • 18,3 proc. powierzchni Polski

 • 49,7 TWh dystrybuowanej energii elektrycznej

SPRZEDAŻ ENERGII

 • 5,3 mln Klientów

 • 32 TWh sprzedaży detalicznej energii elektrycznej

 


Dane za 2016 r.