Zasięg działania Grupy TAURON

 

WYTWARZANIE

 • 8 elektrowni i elektrociepłowni węglowych

 • 9 farm wiatrowych o łącznej mocy 381 MWe

 • 34 elektrownie wodne o łącznej mocy 143 MWe

 • 4,6 GWe i 2,4 GWt mocy w źródłach konwencjonalnych

 • 13,9 TWh produkcji energii elektrycznej brutto, z czego 1,4 TWh ze źródeł odnawialnych

 • 1 050 km sieci ciepłowniczych

 • 10,9 PJ produkcji ciepła

DYSTRYBUCJA ENERGII

 • 5,6 mln Klientów

 • działanie na obszarze ponad 57 tys. km2, co stanowi

 • 18,3 proc. powierzchni Polski

 • 51,7 TWh dystrybuowanej energii elektrycznej

SPRZEDAŻ ENERGII

 • 5,4 mln Klientów

 • 33,7 TWh sprzedaży detalicznej energii elektrycznej

 


Dane za 2019 r.