Projekty badawczo-rozwojowe

W Grupie TAURON obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych koncentrujących się na czterech głównych obszarach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, oraz niskoemisyjne technologie wytwarzania.

W nowej strategii Grupy TAURON, założyliśmy, że w 2025 r. aż 25 proc. przychodów Grupy TAURON będzie pochodziło z nowych biznesów. Chcemy to osiągnąć między innymi poprzez stworzenie ekosystemu innowacji, którego kluczowym elementem są projekty badawczo-rozwojowe, realizowane wewnątrz firmy jak i we współpracy z naszym otoczeniem biznesowym - ośrodkami badawczymi, akademickimi czy partnerami biznesowymi.

Projekty dofinasowane z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego

O tym, że trafnie definiujemy nasze potrzeby związane z rozwojem sektora świadczy m.in. to, że uzyskaliśmy niedawno finansowanie aż na 8 programów badawczych w ramach działania Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co stanowi 30 proc. budżetu tego programu przeznaczonego na ten konkurs.

Nasze projekty są dofinansowane ze środków UE

Przyznane przez NCBR dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – TAURON Dystrybucja)
Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt TAURON Ekoenergia)  Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt TAURON Dystrybucja)  Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt TAURON Wytwarzanie) Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych (projekt z udziałem TAURON Wytwarzanie)  System optymalizacji pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych nakierunkowany na zwiększenie ich regulacyjności w celu zapewnienia bieżącej stabilności systemu elektroenergetycznego i długoterminowych warunków do dalszej integracji odnawialnych źródeł energii (Projekt TAURON Polska Energia)  Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – TAURON Dystrybucja)  Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – TAURON Polska Energia) Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych.

Dowiedz się więcej o projektach: