Projekty badawczo-rozwojowe

W Grupie TAURON obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych koncentrujących się na czterech głównych obszarach: klient i jego potrzeby, inteligentne usługi sieciowe, energetyka rozproszona, oraz niskoemisyjne technologie wytwarzania.

W strategii Grupy TAURON, założyliśmy, że w 2025 r. aż 25 proc. przychodów Grupy TAURON będzie pochodziło z nowych biznesów. Chcemy to osiągnąć między innymi poprzez stworzenie ekosystemu innowacji, którego kluczowym elementem są projekty badawczo-rozwojowe, realizowane wewnątrz firmy jak i we współpracy z naszym otoczeniem biznesowym - ośrodkami badawczymi, akademickimi , partnerami biznesowymi czy też startupami.

Rozwijane przez nas inicjatywy wzmacniają i przyspieszają Zielony Zwrot TAURONA.

Projekty dofinasowane z Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego

O tym, że trafnie definiujemy nasze potrzeby związane z rozwojem sektora świadczy m.in. to, że uzyskaliśmy finansowanie aż na 8 programów badawczych w ramach działania Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE), prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co stanowi 30 proc. budżetu tego programu przeznaczonego na ten konkurs

Nasze projekty są dofinansowane ze środków UE

Przyznane przez NCBR dofinansowanie (nie tylko w ramach programu PBSE) dotyczy następujących projektów:

System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (Lider – TAURON Dystrybucja)
Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii odbiorów sterowalnych (projekt TAURON Ekoenergia) Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej (projekt TAURON Dystrybucja) Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas (projekt TAURON Wytwarzanie) Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (Lider – TAURON Dystrybucja) Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej (Lider – TAURON Polska Energia) Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii elektrycznej w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych. (Lider – TAURON Polska Energia) Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN (Projekt TAURON Dystrybucja) Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element Smart Grid Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenie niezawodności jednostki kotłowej Opracowanie i demonstracja komputerowego systemu kontroli eksploatacji oraz zarządzania dyspozycyjnością i niezawodnością infrastruktury przemysłowej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin

Dowiedz się więcej o projektach: