Projekt GrEnFin

TAURON Polska Energia S.A. bierze udział w międzynarodowym projekcie zatytułowanym GrEnFin - Greening Energy Market and Finance, który został przygotowany przez Uniwersytet w Bolonii. Projekt został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2 - Knowledge Alliances.

Jaki jest cel projektu GrEnFin?

Ma on na celu zapewnienie interesariuszom sektora energetycznego (dostawcom energii, firmom prywatnym, instytutom badawczym itp.) specjalisty ds. zrównoważonej energii na rynku pracy. Efektem projektu będzie opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów z UE w zakresie zielonej energii oraz finansów, a także opracowanie programu szkoleń dla pracowników z sektora energetycznego już aktywnych na rynku pracy.

Akademia złożona ze studentów oraz profesjonalistów będzie prowadzić razem szkoły letnie w celu przetestowania pilotażowego modułu kształcenia. Dodatkowo uruchomiona zostanie uniwersytecka klasa pilotażowa, która przetestuje nową ścieżkę studiów magisterskich.

Korzyści z udziału w projekcie

Dzięki udziałowi w projekcie Grupa TAURON będzie mogła przyczynić się do procesu dekarbonizacji gospodarki UE poprzez inwestowanie w wiedzę i kompetencje w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego oraz rozpowszechniać najlepsze praktyki w celu sprostania wyzwaniom stojącym przed EU w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także rozwijać długotrwałą współpracę pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim.Partnerzy

Università di Bologna (Włochy), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), Université Paris-Dauphine (Francja), Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy), Birkbeck - University of London (Wielka Brytania), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska), Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA (Brazylia), TAURON Polska Energia S.A. (Polska), Hera Trading Srl (Włochy), SPEED Development Consultants SA (Grecja), PSE - Planet Sustainable Energy LDA (Portugalia), MIWenergia (Hiszpania) EGO Energy srl (Włochy), PIXEL (Włochy)

Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ obejmującego edukację i szkolenia młodzieży na lata 2014-2020

Łączne dofinansowanie wynosi:

997 267,00 EUR

w tym dla TPE:

24 424,00 EUR (105 tys. PLN)

Czas trwania:

36 miesięcy

(od 01.11.2019 r. do 31.10.2022 r.)

Numer projektu:

612408-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA