Raport zintegrowany za 2022 rok zawiera nie tylko informacje podsumowujące ubiegły rok, ale również opis sytuacji przedsiębiorstwa w roku bieżącym.

Strona główna raportu została w tym roku przygotowana w oparciu o sztuczną inteligencję, dzięki temu w tle widoczny jest obraz Katowic w 2050 roku widziany przez jedno z popularnych narzędzi AI.

Struktura raportu została podporządkowana raportowaniu ESG, zatem ze strony można dowiedzieć się m.in. jak regulacje wpływają na działalność i cele strategiczne energetycznego lidera. Strona pozostaje cennym źródłem danych i wiedzy dla osób poszukujących szczegółowych informacji operacyjnych i finansowych. Szczegółowo został też opisany kontekst rynkowy, w którym działał TAURON.

Formuła online pozwala na wykorzystanie interaktywnych elementów, np. wykresów, umożliwiających jeszcze łatwiej ewolucję wskaźników powiązanych z działalnością Grupy. Wartością raportu Grupy TAURON jest też dostęp do danych historycznych o organizacji.

Raporty zintegrowane to wyjątkowe podsumowania działalności przedsiębiorstw pokazujące w jaki sposób korzystają one z zasobów znajdujących się na zewnątrz organizacji, w jaki sposób je przetwarzają i jak tworzą wartość dla siebie i otoczenia. Taka perspektywa jest szczególnie użyteczna w dobie nacisku na raportowanie ESG i odpowiada na oczekiwania osób poszukujących wiedzy o jakości zarządzania oraz wpływie środowiskowym i społecznym.

Raport jest dostępny na stronie internetowej: raport.tauron.pl

Raporty z poprzednich lat