Raport roczny TAURONA

W 2022 r. opublikowaliśmy kolejny w pełni zintegrowany raport roczny.

Zintegrowana formuła pozwala w czytelny sposób pokazać relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności wszystkich spółek Grupy. Dzięki temu stanowi kompleksowy i przejrzysty dokument, prezentujący działalność firmy, jej model biznesowy, strategię, najistotniejsze zmiany, szanse i ryzyka, a także wyniki z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. Łączenie danych finansowych z pozafinansowymi aspektami firmy ma również na celu ukazanie potencjału osiąganego dzięki synergii działalności podstawowej z działalnością w obszarze pozabiznesowym.

Aby skutecznie realizować nadrzędny cel przyświecający powstaniu dokumentu, a także utrzymać wysoką jakość raportowania, prezentacja danych opiera się na wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).

Podobnie jak w czterech poprzednich latach, do wyboru zagadnień poruszanych w raporcie zostali zaproszeni liczni interesariusze Grupy. Tym razem swoimi opiniami podzieliło się ponad 12 tys. klientów i pracowników, a także eksperci, partnerzy społeczni, regulator oraz przedstawiciele świata nauki. To sprawia, że raport w możliwie największym stopniu odpowiada na oczekiwania otoczenia Grupy.

Kluczową zaletą raportu zintegrowanego, z punktu widzenia odbiorców, jest możliwość kompleksowej i wiarygodnej oceny wpływu, jaki firma swoją działalnością biznesową wywiera na otoczenie w połączeniu z szansami i ryzykami związanymi z wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Dodatkową zaletę stanowi elektroniczna forma publikacji, która zapewnia czytelnikom możliwość skorzystania z licznych funkcjonalności on-line. Dla umilenia lektury prezentowane treści opatrzono licznymi zdjęciami, filmami i animacjami, które w przystępny sposób pokazują działalność, model biznesowy i strategię Grupy TAURON, a także działania podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w minionych latach raport został wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Raport jest dostępny na stronie internetowej: raport.tauron.pl

Raporty z poprzednich lat