Pierwsza oferta publiczna

Oferta publiczna TAURON obejmuje do 7.389.300.798 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C o wartości nominalnej 1 zł, które są oferowane przez akcjonariusza większościowego Spółki – Skarb Państwa. Oferowane akcje stanowią około 52% kapitału Spółki.