Ostrzeżenie

17 grudnia 2019 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę TAURON Sprzedaż. Nowa Taryfa z nowymi cenami obowiązuje od 1 stycznia 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian. 19 grudnia 2019 Zarząd Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11, G12, G12w, G13. Nowa taryfa z nowymi cenami będzie obowiązywała od 1 lutego 2020. Pozostałe elementy cenników są bez zmian.

Dowiedz się więcej

Pierwsza oferta publiczna

Skarb Państwa w ramach Pierwszej Oferty Publicznej sprzedał 821.033.422 akcje TAURON Polska Energia, w tym:

inwestorom indywidualnym: 205.258.355 akcji
inwestorom instytucjonalnym: 615.775.067 akcji

Cena sprzedaży jednej akcji wynosiła 5,13 zł zarówno w transzy dla inwestorów indywidualnych, jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 30 czerwca 2010 roku.