Ostrzeżenie

Szanowni Państwo, aktualnie wdrażamy rozwiązania prawne dotyczące cen energii - wynikające z nowej Ustawy z 28 grudnia 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych już faktur. W przypadkach przewidzianych ustawą - faktury zostaną skorygowane z najbliższym rozliczeniem.

Dowiedz się więcej

Pierwsza oferta publiczna

Skarb Państwa w ramach Pierwszej Oferty Publicznej sprzedał 821.033.422 akcje TAURON Polska Energia, w tym:

inwestorom indywidualnym: 205.258.355 akcji
inwestorom instytucjonalnym: 615.775.067 akcji

Cena sprzedaży jednej akcji wynosiła 5,13 zł zarówno w transzy dla inwestorów indywidualnych, jak i dla inwestorów instytucjonalnych. Akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 30 czerwca 2010 roku.