Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne Jednostka  2021 r.
Produkcja węgla handlowego Mln Mg 5,15
Produkcja brutto energii elektrycznej ze źródeł węglowych TWh 13,88
Produkcja brutto z OZE (produkcja z biomasy, elektrowni wodnych i farm wiatrowych) TWh 1,71
Wytwarzanie ciepła PJ 12,0
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 53,97
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh 33,41
Liczba klientów – Dystrybucja mln 5,8

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe  2021 r.
Przychody ze sprzedaży (w mln zł) 25 614
EBITDA (w mln zł) 4 152
Marża EBITDA (proc.) 16,2
Zysk netto (w mln zł) 385
Marża zysku netto (proc.) 1,5
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej
(w mln zł)
338