2024

Uchwały poddane pod głosowanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2024 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 czerwca 2024 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 3 kwietnia 2024 r.

Dokumenty przedstawiane NWZ

Kandydaci do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zgłoszeni przez Nationale Nederlanden OFE

Kandydaci do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zgłoszeni przez KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 kwietnia 2024 r.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 kwietnia 2024 r. – wideo