Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2023 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 maja 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 maja 2023 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 10 maja 2023 r. - wideo