Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja 2022 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych