2010

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 10 listopada 2010 r. - wideo