Walne zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. - wideo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 czerwca 2016 r.

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu kierowanych do ZWZ

Dokumenty przedstawiane ZWZ