Walne Zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 13 lipca 2022 r. - wideo


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja 2022 r.

Dokumenty przedstawiane ZWZ

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej kierowane do ZWZ

Kandydat do Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. zgłoszony przez KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwały poddane pod głosowanie podczas ZWZ

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 24 maja 2022 r. - wideo