Walne zgromadzenie

Na tej stronie dostępne są ogłoszenia, projekty uchwał, formularze pełnomocnictwa oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń TAURON Polska Energia S.A.

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Wnioski Zarządu kierowane do ZWZ

Wnioski i opinie Rady Nadzorczej dotyczące wniosków Zarządu

Dokumentacja przedstawiana ZWZ